PHP ile REGULAR EXPRESSİON (REGEX)

PHP ile REGULAR EXPRESSİON (REGEX)

Regular expression (regex) Türkçesi düzenli ifadeler denir. Metinlerde bir biçimsel dil kullanarak tarif edilen kısımları seçip ayırmamıza yarayan bir fonksiyondur.

Bazı programlama dillerinde kullanılan regex ile metinlerde ayrıştırmak istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Örnek olarak kullandığımız içerik çalma botlarında kullanılır.

Fakat yazı düzeni sağlamak ya da metinlerde aranan ifadelere ulaşıp onları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme  için de kullanabilirsiniz.

Kullanım Amaçları

* Nasıl yazıldığını tam olarak bilmediğimiz bir sözcüğü aratabiliriz.
    - Örneğin, bir makalede "elma" sözcüğünü bulmak istiyorsak, ancak ne şekilde yazıldığından emin değilsek, ilk ve son birkaç karakterini verip aratabiliriz.

* Bir metnin içindeki, özel bir forma uyan parçaları bulabiliriz.
     - Örneğin, düz bir metin içindeki tüm URL’leri (İnternet adreslerini), yalnızca ana yapıyı tarif ederek, teker teker ayıklayabiliriz. (http:// ile başlayan ve arada noktalar içeren sözcükler)

 * Aldığımız bir metnin, belli bir yapıya uyup uymadığını kontrol edebiliriz.
     -Örneğin, kullanıcılardan şifre adresi girmelerini istediğimiz bir web sayfasında, metin kutusuna girilen yazının geçerli bir şifre olarak güzenlik olarak istediginiz formatta olup olmadığına bakabiliriz. (@ işareti içerecek, belli karakterlerden oluşacak, ikinci blokta en az bir nokta olacak vs)

SMS ABONELİK